MPS-system

Att ha kontroll på vad som sker i produktionen anser vi är mycket viktigt, därför har vi valt att arbeta i MPS systemet Monitor. All dokumentation och historik finns lagrad i systemet, spårbarheten blir mycket god på detta sätt.  

Viktigaste resursen

Nästan hela vår personal har huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv i metallbranschen. både företagsledningen och våra medarbetare. Vi bearbetar och monterar produkter i metall. Det och ingenting annat. Inte sällan får vi höra att vi är skickliga på det. Och att vi har en vässad maskinpark.      

This video requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled. 

 

 

 

 

 

 

Konkurrenskraftig produktion

Det är redan i konstruktionsfasen som man skapar produktionsekonomi och kvalitet. Genom att låta oss komma in i ett tidigt skede kan ni få fram produkter med lägre produktionskostnader. Kvalitet- och miljöcerifieringen ISO 9000 respektive ISO 14001 säkerställer effektiva och enhetliga rutiner och kontinuerlig uppföljning av verksamheten.