Vår nya kompressor

Nu har vi investerat i en ny kompressor som reducera strömförbrukningen med 70 000 kwh per år.
Även en ny kompressor till Kolhättan.